Článek v časopise

HULÍK Rostislav, ŠPANĚL Michal, MATERNA Zdeněk a SMRŽ Pavel. Continuous Plane Detection in Point-cloud Data Based on 3D Hough Transform. Journal of Visual Communication and Image Representation. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, roč. 25, č. 1, s. 86-97. ISSN 1047-3203. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104732031300062X
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Continuous Plane Detection in Point-cloud Data Based on 3D Hough Transform
Název (cs):Detekce rovin v point-cloud datech založená na 3D Houghově transformaci
Strany:86-97
Kniha:Visual Understanding and Applications with RGB-D Cameras
Místo vydání:NL
Rok:2013
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104732031300062X
Časopis:Journal of Visual Communication and Image Representation, roč. 25, č. 1, Amsterdam, NL
ISSN:1047-3203
DOI:10.1016/j.jvcir.2013.04.001
URL:https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/dir.php/dr/IT4I/publikace/VP7/archiv/Hulik_13_Q3-1.pdf [PDF]
Klíčová slova
RGB-D senzor, mračno bodů, Houghova transformace, detekce rovin, PCL knihovna, RANSAC, strojové vidění, extrakce tvarů
Anotace
V moderních robotických systémech je extrakce parametrizovaných tvarů z mračna bodů (nebo hloubkových obrazů) důležitým a stále diskutovaným tématem. V tomto článku představujeme důležité optimalizace 3D Houghovy transformace pro extrakci rovin z mračna bodů. Algoritmus má za cíl překonat šum v těchto datech, vysoké nároky na paměť použitou pro reprezentaci parametrického prostoru a výpočetní složitost samotné akumulace transformovaných bodů. Všechny tyto problémy jsou dále rozváděny. Detektor využívá hlavního proncipu Houghovy transformace - akumulaci hodnot v parametrickém prostoru a využívá informací z několika po sobě jdoucích snímků z hloubkového senzoru pro iterativní zpřesňování výsledků. Navržená technika je dále porovnána s optimalizovanou implementací RANSAC detektoru implementovaného v PCL knihovně.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Rostislav Hul{\'{i}}k and Michal
	{\v{S}}pan{\v{e}}l and Zden{\v{e}}k Materna and
	Pavel Smr{\v{z}}},
  title = {Continuous Plane Detection in Point-cloud Data
	Based on 3D Hough Transform},
  pages = {86--97},
  booktitle = {Visual Understanding and Applications with RGB-D Cameras},
  journal = {Journal of Visual Communication and Image Representation},
  volume = 25,
 number = 1,
  year = 2013,
  ISSN = {1047-3203},
  doi = {10.1016/j.jvcir.2013.04.001},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10097}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205