Článek ve sborníku konference

LUŽA Radim, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V.. Robotic Arm Controlling in ROS Environment. In: CSSim. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 61-66. ISBN 978-80-214-4576-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Robotic Arm Controlling in ROS Environment
Název (cs):Řízení robotického ramene v prostředí ROS
Strany:61-66
Sborník:CSSim
Konference:International Conference on Computer Modelling and Simulation - CSSim 2012
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
ISBN:978-80-214-4576-5
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
CrusCrowler Arm; ROS; inverse kinematics; OpenRAVE; RRT

Anotace
Tento článek popisuje řešení systému pro řízení robotického manipulátoru v prostředí Robotic Operating System (ROS). Článek popisuje strukturu a interní principy navrženého systému a krátce představuje komponenty a nástroje v systému použité - jmenovitě SMACH, OpenRave a ROS Core.
Abstrakt
This paper deals with controlling of the small robotic arm CrusCrowler in Robot
Operating System (ROS). We have used various components available in ROS.
One of them is SMACH (State MACHine), that we have used for task planning
or OpenRAVE toolkit for controlling of the movements of the robotic manipulators.
OpenRAVE can provide tools for inverse kinematics and trajectory planning of the arm.
The goal of our work was to make the solution for controlling of the arm with described
tools work and test the quality of this solution.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radim Lu{\v{z}}a and Jaroslav Rozman and V.
	Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
   title = {Robotic Arm Controlling in ROS Environment},
   pages = {61--66},
   booktitle = {CSSim},
   year = 2012,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-4576-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10127}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109