Článek ve sborníku konference

SCHOITSCH Erwin, HERZNER Wolfgang, ALONSO-MONTES Carmen, CHMELAŘ Petr a DALGAARD Lars. Towards Composable Robotics: The R3-COP Knowledge-Base Driven Technology Platform. In: Computer Safety, Reliability, and Security (2012). Magdeburg: Springer Verlag, 2012, s. 427-435. ISBN 978-3-642-33674-4. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-33675-1_40
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards Composable Robotics: The R3-COP Knowledge-Base Driven Technology Platform
Název (cs):Směrem k tvořivé robotice: R3-COP technologická platforma řízená znalostní bází
Strany:427-435
Sborník:Computer Safety, Reliability, and Security (2012)
Konference:The 31st International Conference on Computer Safety, Reliability and Security
Řada knih:LNCS
Místo vydání:Magdeburg, DE
Rok:2012
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-33675-1_40
ISBN:978-3-642-33674-4
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 7613, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-642-33675-1_40
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
Robotics, autonomous systems, co-operative systems, composability, building blocks, ontology-based knowledge base, reference technology framework, safety, cognitive systems, robotic vision, testing, certification.
Anotace
Projekt ARTEMIS R3-COP (Resilient Reasoning Robotic Co-operating Systems) je zaměřen na poskytnutí evropskému průmyslu špičkové inovace, které umožní produkovat pokročilé, robustní a bezpečné, kognitivní, uvažující, autonomní a spolupracující robotické systémy za sníženou cenu. Tohoto je dosaženo pomocí mezioborové znovupoužitelnosti stavebních bloků, shromážděných ve znalostní bázi v rámci frameworku a platformy s oborově specifickými instancemi.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Erwin Schoitsch and Wolfgang Herzner and Carmen
	Alonso-Montes and Petr Chmela{\v{r}} and Lars
	Dalgaard},
  title = {Towards Composable Robotics: The R3-COP
	Knowledge-Base Driven Technology Platform},
  pages = {427--435},
  booktitle = {Computer Safety, Reliability, and Security (2012)},
  series = {LNCS},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 7613,
  year = 2012,
  location = {Magdeburg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-33674-4},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-642-33675-1_40},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10191}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94