Souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

VOŽENÍLEK Jan, KORČEK Pavol a KOŘENEK Jan. Souhrnná zpráva k výzkumné a vývojové práci pro společnost Honeywell v roce 2012. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2012.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Souhrnná zpráva k výzkumné a vývojové práci pro společnost Honeywell v roce 2012
Název (en):Summary Report for Research and Implementation Work for Honeywell Companny in 2012
Strany:2
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
Vydavatel:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Klíčová slova
Procesor, GUI, vestavěná zařízení
Anotace
Souhrnná zpráva k výzkumným a vývojovým pracem pro společnost Honywell. Zpráva popisuje činnosti realizované pro společnost Honeywell v roce 2012 v oblasti vestavěných systémů.

Vaše IPv4 adresa: 54.227.157.163