Článek v časopise

PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. Implementujeme Carrier Grade NAT: Nečekané nástrahy. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/implementujeme-cgn-necekane-nastrahy/
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Implementujeme Carrier Grade NAT: Nečekané nástrahy
Název (en):Implementing CGN: Unexpected Pitfalls
Strany:1-10
Místo vydání:CZ
Rok:2015
URL:http://www.root.cz/clanky/implementujeme-cgn-necekane-nastrahy/
Časopis:ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, roč. 2015, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1212-8309
Klíčová slova
NAT, CGN, IPv6
Anotace
Nečekaně pomalý nástup protokolu IPv6 nutí stále více organizací intenzivně hledat řešení umožňující efektivnější využití současného malého IPv4 adresového prostoru. Jednou z technologií, která toto umožňuje je Carrier Grade NAT (CGN), tedy překlad adres prováděný centrálně v sítí operátora.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Poderma{\'{n}}ski and
	Mat{\v{e}}j Gr{\'{e}}gr},
   title = {Implementujeme Carrier Grade NAT:
	Ne{\v{c}}ekan{\'{e}} n{\'{a}}strahy},
   pages = {1--10},
   journal = {ROOT, informace nejen ze sv{\v{e}}ta Linuxu},
   volume = {2015},
   number = {1},
   year = {2015},
   ISSN = {1212-8309},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11123}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.237.249.90