Článek v časopise

PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. Implementujeme Carrier Grade NAT: Zálohování. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/implementujeme-cgn-zalohovani/
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Implementujeme Carrier Grade NAT: Zálohování
Název (en):Implementing CGN: Redundancy
Strany:1-10
Místo vydání:CZ
Rok:2015
URL:http://www.root.cz/clanky/implementujeme-cgn-zalohovani/
Časopis:ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, roč. 2015, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1212-8309
Klíčová slova
CGN, redundancy, load balancing
Anotace
Zapojení CGN do sítě musí být řešeno tak, aby netvořil SPoF (Single Point of Failure). Implementace by tedy měla být redundantní. Článek dále popisuje jak řešit distribuci zátěže mezi více CGN.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Poderma{\'{n}}ski and
	Mat{\v{e}}j Gr{\'{e}}gr},
   title = {Implementujeme Carrier Grade NAT:
	Z{\'{a}}lohov{\'{a}}n{\'{i}}},
   pages = {1--10},
   journal = {ROOT, informace nejen ze sv{\v{e}}ta Linuxu},
   volume = {2015},
   number = {1},
   year = {2015},
   ISSN = {1212-8309},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11124}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.153.73.72