Článek v časopise

PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. Implementujeme Carrier Grade NAT: Zákon, alternativy a IPv6. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/implementujeme-cgn-zakon-alternativy-a-ipv6/
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Implementujeme Carrier Grade NAT: Zákon, alternativy a IPv6
Název (en):Implementing CGN: Law Requirements, Alternatives and IPv6
Strany:1-10
Místo vydání:CZ
Rok:2015
URL:http://www.root.cz/clanky/implementujeme-cgn-zakon-alternativy-a-ipv6/
Časopis:ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, roč. 2015, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1212-8309
Klíčová slova
CGN, IPv6, logging, law requirements
Anotace
Zapojení CGN v síti musí vyhovět zákonným požadavkům na jeho provozování CGN - zejména logování adres před a po překladu. Článek také diskutuje možné alternativy, které je možno použít místo technologie CGN a integraci CGN s protokolem IPv6.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Poderma{\'{n}}ski and
	Mat{\v{e}}j Gr{\'{e}}gr},
   title = {Implementujeme Carrier Grade NAT: Z{\'{a}}kon,
	alternativy a IPv6},
   pages = {1--10},
   journal = {ROOT, informace nejen ze sv{\v{e}}ta Linuxu},
   volume = {2015},
   number = {1},
   year = {2015},
   ISSN = {1212-8309},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11125}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239