Článek v časopise

RYCHLÝ Marek a RYŠAVÝ Ondřej. Big Data Security Analysis with TARZAN Platform. Journal of Cyber Security and Mobility. Gistrup: River Publishers, 2018, roč. 8, č. 2, s. 165-188. ISSN 2245-1439. Dostupné z: https://www.riverpublishers.com/journal.php?j=JCSM/8/2/jart
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Big Data Security Analysis with TARZAN Platform
Název (cs):Bezpečnostní analýza Big Data pomocí platformy TARZAN
Strany:165-188
Místo vydání:DK
Rok:2018
URL:https://www.riverpublishers.com/journal.php?j=JCSM/8/2/jart
Časopis:Journal of Cyber Security and Mobility, roč. 8, č. 2, Gistrup, DK
ISSN:2245-1439
DOI:10.13052/jcsm2245-1439.822
Klíčová slova
bezpečnost, Big data, rámec
Anotace
TARZAN je integrovaná platforma pro analýzu digitálních dat z bezpečnostních incidentů. Platforma slouží jako middleware mezi zdroji dat a aplikacemi pro zpracování dat. Mimo to platforma také poskytuje několik podpůrných služeb a prostředí pro běh aplikací. Podpůrné služby, jako je úložiště dat, registr zdrojů a aplikací, synchronizační služba a platforma pro distribuované výpočty, jsou využívány TARZAN aplikacemi pro různé bezpečnostní analýzy nad integrovanými daty, např. pro detekci bezpečnostních incidentů, nebo inferenční analýzu dat ze sociálních sítí nebo transakce krypto-měn. Pro zpracování rozsáhlých distribuovaných dat, uložených i z datových proudů, bylo nutné implementovat distribuované zpracování a platforma byla navržena jako systém pro distribuované, spolehlivé, škálovatelné a nákladově efektivní zpracování Big data. Platforma je představena na příkladu bezpečnostní analýzy síťového provozu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Marek Rychl{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}}},
   title = {Big Data Security Analysis with TARZAN Platform},
   pages = {165--188},
   journal = {Journal of Cyber Security and Mobility},
   volume = 8,
 number = 2,
   year = 2018,
   ISSN = {2245-1439},
   doi = {10.13052/jcsm2245-1439.822},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11558}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6