Článek ve sborníku konference

MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. NIST Speaker Recognition Evaluation 2006. In: Proceedings of NIST Speaker Recognition Evaluation 2006. San Juan: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2006, s. 1-40.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:NIST Speaker Recognition Evaluation 2006
Název (cs):NIST 2006 Evaluace v Rozpoznávání Mluvčího
Strany:1-40
Sborník:Proceedings of NIST Speaker Recognition Evaluation 2006
Konference:NIST Workshop and The Speaker and Language Recognition Workshop
Místo vydání:San Juan, PR
Rok:2006
Vydavatel:United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology
Klíčová slova
rozpoznávání mluvčiho, eigen channel, NAP, SVM, GMM, MLLR
Anotace
Systém pro automatickou identifikaci mluvčího, testy různých přístupů identifikace mluvčího. Systémy obsahují gaussian mixture models, support vector machines kde vstupy mohou být jednotlivé gausovky nebo adaptační matice ze systému na rozpoznávání řeči.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Mat{\v{e}}jka and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget
	and Petr Schwarz and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {NIST Speaker Recognition Evaluation 2006},
   pages = {1--40},
   booktitle = {Proceedings of NIST Speaker Recognition Evaluation 2006},
   year = 2006,
   location = {San Juan, PR},
   publisher = {National Institute of Standards and Technology},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8137}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94