Článek v časopise

BURGET Lukáš, MATĚJKA Pavel, SCHWARZ Petr, GLEMBEK Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. Analysis of feature extraction and channel compensation in GMM speaker recognition system. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2007, roč. 15, č. 7, s. 1979-1986. ISSN 1558-7916.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Analysis of feature extraction and channel compensation in GMM speaker recognition system
Název (cs):Analýza výpočtu příznaků a kompenzace na kanál v GMM systému pro rozpoznávání mluvčího
Strany:1979-1986
Místo vydání:US
Rok:2007
Časopis:IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, roč. 15, č. 7, US
ISSN:1558-7916
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2007/burget_gmmspkver_t-asl_2007.pdf [PDF]
Klíčová slova
Speaker recognition, GMM, feature warping, RASTA, HLDA, Feature Mapping, eigenchannel adaptation.
Anotace
Článek pojednává o analýze výpočtu příznaků a kompenzaci na kanál v GMM systému pro rozpoznávání mluvčího.
Abstrakt
In this paper, several feature extraction and channel compensation techniques found in state-of-the-art speaker verification systems are analyzed and discussed. For NIST SRE 2006 submission, Cepstral Mean Subtraction, Feature Warping, RASTA filtering, HLDA, Feature Mapping and eigenchannel adaptation were incrementally added to minimize system's error rate. The key-part of the paper is however the post-evaluation analysis, undermining the common myth "the more boxes in the scheme, the better system". All results are presented on NIST SRE 2005 and 2006 data.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Pavel Mat{\v{e}}jka
	and Petr Schwarz and Ond{\v{r}}ej Glembek and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {Analysis of feature extraction and channel
	compensation in GMM speaker recognition system},
   pages = {1979--1986},
   journal = {IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing},
   volume = 15,
 number = 7,
   year = 2007,
   ISSN = {1558-7916},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8267}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215