Článek ve sborníku konference

CHMELAŘ Petr a ZENDULKA Jaroslav. Visual Surveillance Metadata Management. In: Eighteenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Regensburg: IEEE Computer Society Press, 2007, s. 79-83. ISBN 978-0-7695-2932-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Visual Surveillance Metadata Management
Název (cs):Správa metadat pro vizuální dohled
Strany:79-83
Sborník:Eighteenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications
Konference:18th International Conference on Database and Expert Systems Applications
Řada knih:IEEE CPS
Místo vydání:Regensburg, DE
Rok:2007
ISBN:978-0-7695-2932-5
Vydavatel:IEEE Computer Society Press
Klíčová slova
Vizuální dohled, správa metadat, kamery, jednotky počítačového vidění, pohybující se objekty, čištění dat, integrace, persistence, Kalmanův filtr, klasifikace, objektový model.
Anotace
Článek se zabývá řešením správy metadat pro vizuální dohled. Data přicházející z mnoha kamer jsou anotována pomocí jednotek počítačového vidění, které produkují metadata reprezentující pohybující objekty v jejich stavech. Předpokládáme, že data jsou nespolehlivá, zašuměná a některé stavy chybějí.
Řešení spočívá ve třech vrstvách: (a) čištění dat - zvyšuje jejich kvalitu (pomocí Kalmanova filtu), (b) integrace - přiřazuje pohybujícím se objektům globální identifikátor (Bayesovká klasifikace, SVM), (c) persistentní vrstva zajišťuje správu metadat, dotazování v reálném čase, analýzu dat a umožňuje dolování.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Petr Chmela{\v{r}} and Jaroslav Zendulka},
  title = {Visual Surveillance Metadata Management},
  pages = {79--83},
  booktitle = {Eighteenth International Workshop on Database and Expert
	Systems Applications},
  series = {IEEE CPS},
  year = 2007,
  location = {Regensburg, DE},
  publisher = {IEEE Computer Society Press},
  ISBN = {978-0-7695-2932-5},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8426}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109