Článek ve sborníku konference

ČERNOCKÝ Jan, SZŐKE Igor, FAPŠO Michal, KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, KOPECKÝ Jiří, GRÉZL František, SCHWARZ Petr, GLEMBEK Ondřej, OPARIN Ilya, SMRŽ Pavel a MATĚJKA Pavel. Search in speech for public security and defense. In: Proc. IEEE Workshop on Signal Processing Applications for Public Security and Forensics, 2007 (SAFE '07). Washington D.C.: IEEE Signal Processing Society, 2007, s. 1-7. ISBN 1-4244-1226-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Search in speech for public security and defense
Název (cs):Vyhledávání v řeči pro národní bezpečnost a obranu
Strany:1-7
Sborník:Proc. IEEE Workshop on Signal Processing Applications for Public Security and Forensics, 2007 (SAFE '07)
Konference:SAFE 2007: Workshop on Signal Processing Applications for Public Security and Forensics
Místo vydání:Washington D.C., US
Rok:2007
ISBN:1-4244-1226-9
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2007/cernocky_safe_2007.pdf [PDF]
Klíčová slova
vyhledávání v řeči
Anotace
Článek je o vyhledávání v řeči pro národní bezpečnost a obranu, a zaměřuje se především na vyhledávání klíčových frází v mluvené řeči.
Abstrakt
The paper defines search in speech techniques for security
and defense and concentrates on spoken term detection
(STD). It presents NIST STD 2006 evaluations and discusses
the functionality and results of Brno University of Technology
(BUT) STD system.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan {\v{C}}ernock{\'{y}} and Igor Sz{\H{o}}ke and
	Michal Fap{\v{s}}o and Martin Karafi{\'{a}}t and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kopeck{\'{y}} and Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl and
	Petr Schwarz and Ond{\v{r}}ej Glembek and Ilya
	Oparin and Pavel Smr{\v{z}} and Pavel
	Mat{\v{e}}jka},
  title = {Search in speech for public security and defense},
  pages = {1--7},
  booktitle = {Proc. IEEE Workshop on Signal Processing Applications for
	Public Security and Forensics, 2007 (SAFE '07)},
  year = 2007,
  location = {Washington D.C., US},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {1-4244-1226-9},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8464}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109