Článek ve sborníku konference

MLÍCH Jozef a CHMELAŘ Petr. Trajectory classification based on Hidden Markov Models. In: Proceedings of 18th International Conference on Computer Graphics and Vision. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2008, s. 101-105. ISBN 978-5-9556-0112-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Trajectory classification based on Hidden Markov Models
Název (cs):Klasifikace trajektorií pomocí skrytých markovových modelů
Strany:101-105
Sborník:Proceedings of 18th International Conference on Computer Graphics and Vision
Konference:GraphiCon'2008
Místo vydání:Moscow, RU
Rok:2008
ISBN:978-5-9556-0112-0
Vydavatel:Lomonosov Moscow State University
URL:http://www.graphicon.ru/2008/proceedings/English/S5/Paper_1.pdf [PDF]
Klíčová slova
HMM, trajektorie, klasifikace
Anotace
Tento článek představuje metodu pro klasifikaci trajektorií pomocí skrytých markovových modelů. Zpracováním záznamů z průmyslových kamer se nejprve získají trajektorie pohybujících se objeků. Na základě anotovaných trajektorií se následně pomocí skrytých markovových modelů definují třídy chování objektu. Podle těchto modelů se následně vyhodnocují komplexní informace o chování objektu na základě jeho pohybu.

Článek popisuje úspěšné experimenty se skrytými markovovými modely na trajektoriích lidí ze stanic metra v Římě a porovnává výsledky získané na různých datových sadách.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jozef Ml{\'{i}}ch and Petr Chmela{\v{r}}},
   title = {Trajectory classification based on Hidden Markov
	Models},
   pages = {101--105},
   booktitle = {Proceedings of 18th International Conference on Computer
	Graphics and Vision},
   year = 2008,
   location = {Moscow, RU},
   publisher = {Lomonosov Moscow State University},
   ISBN = {978-5-9556-0112-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8680}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231