Článek ve sborníku konference

MLÍCH Jozef. Trajectory classification. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 211-213. ISBN 978-80-214-3615-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Trajectory classification
Název (cs):Klasifikace trajektorií
Strany:211-213
Sborník:Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008
Konference:Student EEICT 2008
Řada knih:Volume 2
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-214-3615-2
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2008/sbornik/02-Magisterske%20projekty/08-Grafika%20a%20multimedia/09-xmlich02.pdf [PDF]
Klíčová slova
HMM, trajectory, classification
Anotace
V tomto článku jsou prezentovány skryté markovovy modely jako metoda pro modelování a klasifikaci pohybu. Dále zabývá použitím skrytých markovových modelů na trajektorie získané z průmyslových kamer. Na závěr je shrnuta úspěšnost popisované metody na různých datových sadách.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jozef Ml{\'{i}}ch},
  title = {Trajectory classification},
  pages = {211--213},
  booktitle = {Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008},
  series = {Volume 2},
  year = 2008,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT},
  ISBN = {978-80-214-3615-2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8681}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109