Článek ve sborníku konference

MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej, SCHWARZ Petr, HUBEIKA Valiantsina, FAPŠO Michal, MIKOLOV Tomáš, PLCHOT Oldřich a ČERNOCKÝ Jan. BUT language recognition system for NIST 2007 evaluations. In: Proc. Interspeech 2008. Brisbane, Australia: International Speech Communication Association, 2008, s. 4. ISSN 1990-9772.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:BUT language recognition system for NIST 2007 evaluations
Název (cs):VUT systém pro rozpoznávání jazyka pro NIST 2007 evaluace
Strany:4
Sborník:Proc. Interspeech 2008
Konference:Interspeech 2008 incorporating SST'08
Místo vydání:Brisbane, Australia, AU
Rok:2008
Časopis:Proceedings of Interspeech, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2008/matejka_nist_lre07_interspeech2008.pdf [PDF]
Klíčová slova
language recognition
Anotace
Práce je o VUT systému pro rozpoznávání jazyka pro NIST 2007 evaluace
Abstrakt
This paper describes Brno University of Technology (BUT) system for 2007 NIST Language recognition (LRE) evaluation. The system is a fusion of 4 acoustic and 9 phonotactic sub-systems. We have investigated several new topics such as discriminatively trained language models in phonotactic systems, and eigen-channel adaptation in model and feature domain in acoustic systems. We also point out the importance of calibration and fusion. All results are presented on NIST 2007 LRE data.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Pavel Mat{\v{e}}jka and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget
	and Ond{\v{r}}ej Glembek and Petr Schwarz and
	Valiantsina Hubeika and Michal Fap{\v{s}}o and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Mikolov and Old{\v{r}}ich Plchot
	and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {BUT language recognition system for NIST 2007
	evaluations},
  pages = 4,
  booktitle = {Proc. Interspeech 2008},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
 number = 9,
  year = 2008,
  location = {Brisbane, Australia, AU},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {1990-9772},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8725}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94