Článek ve sborníku konference

GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš a MIKOLOV Tomáš. Advances in Phonotactic Language Recognition. In: Proc. Interspeech 2008. Brisbane: International Speech Communication Association, 2008, s. 4. ISSN 1990-9772.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advances in Phonotactic Language Recognition
Název (cs):Pokrok ve fonotaktickém rozpoznávání jazyka
Strany:4
Sborník:Proc. Interspeech 2008
Konference:Interspeech 2008 incorporating SST'08
Místo vydání:Brisbane, AU
Rok:2008
Časopis:Proceedings of Interspeech, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2008/glembek_phonotactic_lid_interspeech2008.pdf [PDF]
Klíčová slova
language recognition
Anotace
Článek je o pokroku ve fonotaktickém rozpoznávání jazyka. Presentujeme srovnání binárních rozhodovacích stromů s n-gramovými jazykovými modely.
Abstrakt
This paper summarizes recent advances in PRLM language recognition within the context of the NIST 2007 LR evaluations (LRE). We present a comparison of binary decision tree (BT) vs. N-gram models when adaptation from a universal (background) model (UBM) is used, we introduce multi-models - anchor-model-like approach to scoring, and we adopt the framework of intersession variation using factor analysis.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Glembek and Pavel Mat{\v{e}}jka and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Mikolov},
  title = {Advances in Phonotactic Language Recognition},
  pages = 4,
  booktitle = {Proc. Interspeech 2008},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
 number = 9,
  year = 2008,
  location = {Brisbane, AU},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {1990-9772},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8727}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94