Článek ve sborníku konference

JURÁNEK Roman. Engine for Real-Time 2D Object Detection. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 5. ISBN 80-214-3163-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Engine for Real-Time 2D Object Detection
Název (cs):Engine pro detekci objektů v reálném čase
Strany:5
Sborník:Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4
Konference:Student EEICT 2008
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2008
ISBN:80-214-3163-6
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/graph/publi/2008/2008-Juranek-EEICT-2DDetection.pdf [PDF]
Klíčová slova
AdaBoost, WaldBoost, Object detection
Anotace
Projekt je zaměřen na vývoj systému detekce objektů v reálném čase. V článku je popsán engine využívající WaldBoost klasifikátory pro detekci objektů v obraze a videu. Před popisem samotného engine jsou shrnuty učící metody a princip detekce objektů pomocí klasifikátorů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Roman Jur{\'{a}}nek},
   title = {Engine for Real-Time 2D Object Detection},
   pages = 5,
   booktitle = {Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume
	4},
   year = 2008,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {80-214-3163-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8854}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6