Článek v časopise

GRÉZL František a ČERNOCKÝ Jan. Audio Surveillance through Known Event Classification. Radioengineering. 2009, roč. 18, č. 4, s. 671-675. ISSN 1210-2512.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Audio Surveillance through Known Event Classification
Název (cs):Audio monitorování pomocí klasifikace známých událostí
Strany:671-675
Místo vydání:CZ
Rok:2009
Časopis:Radioengineering, roč. 18, č. 4, CZ
ISSN:1210-2512
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2009/grezl_cernocky_re2009.pdf [PDF]
URL:http://www.radioeng.cz/number.php?number=4&year=2009 [PDF]
Klíčová slova
Sound classification, event detection, audio surveillance
Anotace
Práce je o audio monitorování pomocí klasifikace známých událostí
Abstrakt
The way of audio surveillance through known event classification is presented introducing simple yet efficient framework. The use of the proposed system for unknown event detection is also suggested and evaluated. Further, a specific audio event is detected with use of audio classification, which helps the detection to focus on a signal of specific behavior. Thus it is shown that the system can be used in several applications.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {Audio Surveillance through Known Event
	Classification},
   pages = {671--675},
   journal = {Radioengineering},
   volume = 18,
 number = 4,
   year = 2009,
   ISSN = {1210-2512},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9134}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109