Článek v časopise

NAVRÁTIL Jan, KOBRTEK Jozef a ZEMČÍK Pavel. A Survey on Methods for Omnidirectional Shadow Rendering. Journal of WSCG. Plzeň: 2012, roč. 20, č. 2, s. 89-96. ISSN 1213-6972.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Survey on Methods for Omnidirectional Shadow Rendering
Název (cs):Přehled metod pro všesměrové zobrazování stínů
Strany:89-96
Kniha:Journal of WSCG
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2012
Časopis:Journal of WSCG, roč. 20, č. 2, Plzeň, CZ
ISSN:1213-6972
Vydavatel:Union Agency
Klíčová slova
stínové mapy, rendering, GPU, výkon, Cube mapy, Dual-Paraboloid mapování
Anotace
Tento článek se zaměřuje na metody zobrazování stínů vržených z bodových zdrojů svetla. Cílem je vyhodnotit výhody a nevýhody metod založených na algoritmu stínových map. Porovnáváme přístup založený na Cube mapách s Dual-Paraboloid mapováním. Všechny metody jsou implementovány na nejnovějším hardwaru a využívají možností dnešních GPU. Také jsme implementovali optimalizační techniky, které dále sníží výpočetní čas. Zkoumali jsme čas, který metody stráví v jednotlivých zobrazovacích průchodech a také jsme vyhodnotili celkovou výkonnost. Na závěr, jsme shrnuli výsledky porovnání a navrhli jsme doporučení pro typické aplikace, kde můžou být metody použity. Také jsme navrhli směry pro budoucí výzkum.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Jan Navr{\'{a}}til and Jozef Kobrtek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {A Survey on Methods for Omnidirectional Shadow
	Rendering},
  pages = {89--96},
  booktitle = {Journal of WSCG},
  journal = {Journal of WSCG},
  volume = 20,
 number = 2,
  year = 2012,
  location = {Plze{\v{n}}, CZ},
  publisher = {Union Agency},
  ISSN = {1213-6972},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9936}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94