Textbook

EYSSELT Miloš. Logická a funkční schémata, výňatek z oborové normy ONT345535. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2002.
Publication language:czech
Original title:Logická a funkční schémata, výňatek z oborové normy ONT345535
Title (en):Logic and Functional Diagrams, CZ Standard ONT345535 (WWW Edition)
Pages:30
Series:učební texty
Place:Brno, CZ
Year:2002
Publisher:Department of Computer Systems FIT BUT
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~eysselt/inc/norma01.htm [HTML]
Keywords
grafic symbol, logic element, logic diagram, functional diagram
Annotation
"Logic and Functional Diagrams, CZ Standard ONT345553" is student-text in Czech (contact the author).

This edition is prepared as an HTML document, and it is accessable for students of the Digital Systems Design course, and other students at the Faculty of Information Technology, too, using a link located in the Digital Systems Design (INC) course documentation. Tento výňatek z oborové normy "ONT345535 Značky logických obvodů" slouží jako učební text pro podporu technických předmětů v bakalářském studijním programu IT-BC-3 za podpory normy IEC "617-12: GRAFIC SYMBOLS FOR DIAGRAMS - Part 12". Toto vydání je připraveno jako "*.htm" dokument, který je přístupný nejen studentům v předmětu Návrh číslicových systémů, ale i ostatním studentům registrovaným na Fakultě informačních technologií. Nicméně, "papírová" verze učebního textu je souběžně zapůjčována studentům zdarma ke kopírování.

Určeno pro vnitřní vyžití.

Your IPv4 address: 18.205.66.1