Textbook

EYSSELT Miloš. Vybrané příklady podporující návrh číslicových systémů. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002.
Publication language:czech
Original title:Vybrané příklady podporující návrh číslicových systémů
Title (en):Digital Systems Design: Basic Set of Problems (WWW Edition)
Pages:38
Series:učební texty
Place:Brno, CZ
Year:2002
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~eysselt/inc/prikla01.htm [HTML]
Keywords
Boolean algebra, logic design, combinational network, sequential network
Annotation
"Digital Systems Design: Basic Set of Problems" is student-text in Czech (contact the author).

This edition is prepared as an HTML document, and it is accessable for students of the Digital Systems Design course, and other students of the Faculty of Information Technology, yoo, using a link located in the Digital Systems Design (INC) course WWW documentation. Soubor základních příkladů (s výsledky) pro podporu domácí přípravy v předmětu Návrh číslicových systémů v bakalářském studijním programu IT-BC-3. Toto vydání je připraveno jako "*.htm" dokument, který je přístupný nejen studentům v předmětu Návrh čísklicových systémů, ale i ostatním studentům registrovaným na Fakultě informačních technologií. Nicméně, "papírové" vydání učebního text je souběžně zapůjčováno studentům FIT zdarma ke kopírování.

For internal use.

Your IPv4 address: 34.238.189.171