Textbook

EYSSELT Miloš. Funkční značky integrovaných obvodů, kreslení spojů (WWW vydání). Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2002.
Publication language:czech
Original title:Funkční značky integrovaných obvodů, kreslení spojů (WWW vydání)
Title (en):Grafic Symbol for Logic Gates and for Lines (WWW Edition)
Pages:12
Series:učební texty
Place:Brno, CZ
Year:2002
Publisher:Department of Computer Systems FIT BUT
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~eysselt/inc/znacky01.htm [HTML]
Keywords
grafic symbol, logic element, line (wire), bus, logic diagram, functional diagram
Annotation
"Grafic Symbols for Logic Gates and for Lines" is student-text in Czech (contact the author).

This edition is prepared as an HTML document, and it is accessable for students of the Digital Systems Design course, and other students of the Faculty of Information Technology, too, using a link located in the Digital Systems Design course WWW documentation. Tento výňatek z oborové normy "ČSN013313* Značky pro elektrotechnická schémata" a "*ČSN013310 Značky pro všeobecné použití" slouží jako učební text pro podporu technických předmětů v bakalářském studijním programu IT-BC-3 za podpory normy IEC "617-12: GRAFIC SYMBOLS FOR DIAGRAMS - Part 12". Toto vydání je připraveno jako "*.htm" dokument, který je přístupný nejen studentům v předmětu Návrh číslicových systémů, ale i ostatním studentům registrovaným na Fakultě informačních technologií. Nicméně, "papírová" verze učebního textu je stále zapůjčována studentům zdarma ke kopírování.

Určeno pro vnitřní využití.

Your IPv4 address: 3.83.192.109