Technická zpráva

HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš a VEČEŘA Vojtěch. Distribuovaná obnova hesel. FIT-TR-2017-04, 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Distribuovaná obnova hesel
Název (en):Distributed Password Recovery
Strany:14
Místo vydání:FIT-TR-2017-04, CZ
Rok:2017
Soubory: 
+Typ Jméno +Název Vel. Poslední změna
iconTR_TARZAN_Zabezpecena_data_2017.pdf765 KB2018-01-02 09:53:58
^ Vybrat vše
S vybranými:
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Radek Hranick{\'{y}} and Luk{\'{a}}{\v{s}} Zobal
	and Vojt{\v{e}}ch Ve{\v{c}}e{\v{r}}a},
   title = {Distribuovan{\'{a}} obnova hesel},
   pages = 14,
   year = 2017,
   location = {FIT-TR-2017-04, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11568}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81