Technická zpráva

ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection (Technical Report). Ithaca, 2018. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1710.08647
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection (Technical Report)
Název (cs):Přibližná redukce konečných automatů pro detekci útoků ve vysokorychlostních sítích
Strany:25
Místo vydání:Ithaca, US
Rok:2018
URL:https://arxiv.org/abs/1710.08647
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka and Vojt{\v{e}}ch Havlena
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej
	Leng{\'{a}}l and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Approximate Reduction of Finite Automata for
	High-Speed Network Intrusion Detection (Technical
	Report)},
   pages = {25},
   year = {2018},
   location = {Ithaca, US},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11800}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.133.84
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]