Technická zpráva

GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Multisensoric board usable on drone. Brno, 2019.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multisensoric board usable on drone
Název (cs):Multisenzorická deska použitelná na dron
Strany:1-11
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2019
Anotace
Tato zpráva popisuje desku plošných spojů, která bude použita na dron. Tato deska je použitelná s velkým množstvím senzorů. Aby bylo možné sbírat data z různých senzorů, je třeba umožnit měnit snímače tak, aby v během jiného letu bylo možné získat jinou sadu dat. V této technické zprávě jsou uvedeny popis a návrh této desky.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Goldmann and Ond{\v{r}}ej Kanich
	and Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Multisensoric board usable on drone},
   pages = {1--11},
   year = 2019,
   location = {Brno, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11909}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171