Článek ve sborníku konference

ŽALOUDEK Luděk. Permanent Errors May Contribute to Emergent Behavior in One-Dimensional Cellular Automata. In: Proceedings of the 2011 Third World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing. Salamanca: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 6. ISBN 978-1-4577-1123-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Permanent Errors May Contribute to Emergent Behavior in One-Dimensional Cellular Automata
Název (cs):Permanentní chyby mohou přispět k emergentnímu chování v jednodimenzionálních celulárních automatech
Strany:6
Sborník:Proceedings of the 2011 Third World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing
Konference:Third World Congress on Nature and Biologically Insired Computing
Místo vydání:Salamanca, ES
Rok:2011
ISBN:978-1-4577-1123-7
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova

Cellular automata, defects, emergence, Wolfram classes

Anotace
Příspěvek popisuje možnost zvýšení komplexity chování jednodimenzionálního celulárního automatu se dvěma stavy. mechanismus je založen na simulování permanentních chyb, které se mohou objevit v hardwarové realizaci CA využitého např. pro úlohy Umělého života. Byl proveden průzkum všech jedoduchých pravidel s 3-sousedstvím, přičemž byla ilustrována změna chování těchto CA změnou jejich Wolframovy třídy. Rovněž byly uvedeny příklady stejného chování v CA s 5-sousedstvím jakožto ukázka přenositelnosti konceptu na jiné druhy CA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lud{\v{e}}k {\v{Z}}aloudek},
   title = {Permanent Errors May Contribute to Emergent
	Behavior in One-Dimensional Cellular Automata},
   pages = 6,
   booktitle = {Proceedings of the 2011 Third World Congress on Nature and
	Biologically Inspired Computing},
   year = 2011,
   location = {Salamanca, ES},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-4577-1123-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9800}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224