Bakalářské studium

Bakalářský studijní program Informační technologie je otevřen od akademického roku 2002/2003. Absolventi získávají titul bakalář (Bc.). Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, doložené maturitním vysvědčením, a splnění podmínek pro přijetí. Na bakalářský studijní program navazuje dvouletý magisterský program Informační technologie zakončený titulem inženýr (Ing.).

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019


Aktuální informace


Historie

Bakalářský studijní program EI

Třiapůlletý bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika byl ukončen v akademickém roce 2005/6.

Vaše IPv4 adresa: 18.212.222.217
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]