Bakalářské studium

Bakalářský studijní program B2646 Informační technologie je otevřen od akademického roku 2002/2003 a jeho akreditace skončí 31.12.2024. Od akademického roku 2019/20 bude nahrazen podobně koncipovaným studijním programem Informační technologie akreditovaným institucionálně na VUT. Absolventi získávají titul bakalář (Bc.). Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, doložené maturitním vysvědčením, a splnění podmínek pro přijetí. Na bakalářský studijní program navazuje dvouletý magisterský program Informační technologie zakončený titulem inženýr (Ing.).

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019


Aktuální informace


Historie

Bakalářský studijní program EI

Třiapůlletý bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika byl ukončen v akademickém roce 2005/6.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.246.164