Studijní obor
Informační technologie

Studijní program: Informační technologie, bakalářský, 3-letý
Zkratka:BIT
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2002/2003Informační technologie (ak.r. 2002/3)
2003/2004Informační technologie (ak.r. 2003/4)
2004/2005Informační technologie (ak.r. 2004/5)
2005/2006Informační technologie (ak.r. 2005/6)
2006/2007Informační technologie (ak.r. 2006/7)
2007/2008BIT pro ak.r. 2007/08
2008/2009BIT pro ak.r. 2008/09
2009/2010BIT pro ak.r. 2009/10
2010/2011BIT pro ak.r. 2010/11
2011/2012BIT pro ak.r. 2011/12
2012/2013BIT pro ak.r. 2012/13
2013/2014BIT pro ak.r. 2013/14
2014/2015BIT pro ak.r. 2014/15
2015/2016BIT pro ak.r. 2015/16 (do zač.studia 2014/15)
2015/2016BIT pro ak.r. 2015/16 (od zač.studia 2015/16)
2016/2017BIT pro ak.r. 2016/17 (do zač.studia 2014/15)
2016/2017BIT pro ak.r. 2016/17 (od zač.studia 2015/16)
2017/2018BIT pro ak.r. 2017/18 (do zač.studia 2014/15)
2017/2018BIT pro ak.r. 2017/18 (od zač.studia 2015/16)
2018/2019BIT pro ak.r. 2018/19 (do zač.studia 2014/15)
2018/2019BIT pro ak.r. 2018/19 (od zač.studia 2015/16)
2019/2020BIT pro ak.r. 2019/20 (do zač.studia 2014/15)
2019/2020BIT pro ak.r. 2019/20 (od zač.studia 2015/16)

Zařazení do studijního programu:
Tento obor je jediným bakalářským oborem programu Informační technologie. Studijní obor se řídí společnými zásadami, podmínkami a kriterii, která jsou podrobně definována ve společné části akreditační dokumentace studijního programu a dále společnými předpisy a směrnicemi VUT a zejména FIT VUT, jak jsou uvedeny na internetových adresách www.vutbr.cz a www.fit.vutbr.cz.
Cíle studia:
Obor Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu bakalářské práce a ústní část spočívající v odborné rozpravě o zadaných tématických okruzích vycházejících z povinných předmětů bakalářského studijního programu.
Profil absolventa:
 • Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie má základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
 • Je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
 • V praxi se může uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář počítačových systémů a číslicových zařízení, jako technik pro instalace číslicových systémů a počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů a správce počítačových sítí nebo středoškolský učitel informačních technologií a jako kvalifikovaný podnikatel v oboru výpočetní techniky.
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Využití grafického procesoru jako akcelerátoru - technologie OpenCL
 • Detekce a klasifikace vojenských cílů ve videosignálu
 • Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze
 • Přizpůsobení platformy LLVM pro mikroprocesor Motorola 68000
 • Analýza síťového provozu pomocí zařízení NIFIC
 • Rozšíření knihovny OpenSceneGraph pro zobrazení 3D obrazových dat v medicíně
 • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí
 • Nástroje na podporu administrace a ladění výkonnosti databázového serveru Oracle 11g
 • Modelování dopravy s využitím celulárních automatů
 • Programátor pro ICSP rozhraní mikrokontrolerů Pic

Bakalářské práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam bakalářských prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/

Vaše IPv4 adresa: 52.23.234.7