Specializace
Počítačové vidění

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NVIZ
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NVIZ pro ak.r. 2019/20

Zařazení do studijního programu:
Specializace je zařazena do studijního programu ITAI a definuje 25% objemu studia, tedy 30 kreditů. Studenti jsou povinni absolvovat předměty ve skladbě v zařazení do semestrů podle studijního plánu povinné části a specializace, dalších 30 kreditů studenti volí libovolně.
Cíle studia:
Cílem studia je naučit studenty znalostem a dovednostem z oblasti počítačového vidění a souvisejících oborů. Vyučované znalosti zahrnují geometrii kamer, zobrazování a formování obrazu a potřebné základy strojového učení a umělé inteligence. Absolventi budou připraveni vyvíjet systémy počítačového vidění a aplikovat je v praxi.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Počítačové vidění se skládá z částí:
 • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Počítačová grafika, Výpočetní geometrie, Počítačové vidění, Zpracování obrazu, Grafická a zvuková rozhraní a normy, Konvoluční neuronové sítě).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Výslednými dovednostmi jsou:
 • znalost zpracování obrazu, užití softwarových knihoven pro práci s obrazem, vývoj algoritmů zpracování obrazu,
 • znalost základních úloh počítačového vidění: detekce, klasifikace, geometrické zpracování scény, segmentace, apod.
 • praktická zkušenost s vývojem systémů počítačového vidění pro řešení konkrétních úloh.

Obsah a rozsah odborné praxe:
N/A (odborná praxe není součástí studijního programu ani specializace.)
Příklad témat závěrečných prací:
 • Rekonstrukce 3D informací o automobilech z průjezdů před dohledovou kamerou
 • Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému
 • Počítání lidí ve videu
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu
 • Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí
 • Zaostření rentgenových snímků s geometrickým rozmazáním
 • Odhad osobnostních vlastností z videa

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32