Specializace
Počítačová grafika a interakce

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NGRI
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NGRI pro ak.r. 2019/20

Zařazení do studijního programu:
Specializace je zařazena do studijního programu ITAI a definuje 25% objemu studia, tedy 30 kreditů. Studenti jsou povinni absolvovat předměty ve skladbě v zařazení do semestrů podle studijního plánu povinné části a specializace, dalších 30 kreditů studenti volí libovolně.
Cíle studia:
Cílem studia je naučit studenty dovednostem z počítačové grafiky a zobrazování scén na počítačích, jakož i dovednostem potřebným pro zpracování interakce lidí s počítači. Absolventi se uplatní nejlépe při práci na úlohách souvisejících s vizualizací a s vývojem zařízení a software pro interface člověk-stroj.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Počítačová grafika a interakce se skládá z částí:
 • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Počítačová grafika, Výpočetní geometrie, User experience, Multimédia, Fyzikální optika, Pokročilá počítačová grafika).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Výslednými dovednostmi jsou:
 • pokročilé znalosti informačních technologií
 • hluboké znalosti metod počítačové grafiky
 • znalosti metod návrhu rozhraní s jeho vyhodenocní
Obsah a rozsah odborné praxe:
N/A (odborná praxe není součástí studijního programu ani specializace.)
Příklad témat závěrečných prací:
 • Animovaný 3D model
 • Simulace tekutin v reálném čase
 • Metody generování rostlin pro počítačovou grafiku
 • Optické pole a syntéza hologramů
 • Uživatelské rozhraní pro komunikaci s domácím mobilním robotem
 • Zařízení pro interakci v rozšířené realitě

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32