Specializace
Kyberfyzikální systémy

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NCPS
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NCPS pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Kyberfyzikální systémy se skládá z částí:
  • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení , Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Počítačové vidění, Číslicové zpracování signálů, Návrh vestavěných systémů, Bezpečnost informačních systémů, Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Návrh kyberfyzikálních systémů).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
  • Meteo sonda pro měření základních atmosférických veličin
  • Automatická identifikace událostí ze záznamů letových dat
  • 3D Autoškola
  • Návrh systému Auto Taxi pro letoun
  • Návrh automatického systému řízení letu pro proudový letoun,
  •  AeroWorks: Pohybová platforma pro simulátor

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32