Specializace
Počítačové sítě

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NNET
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NNET pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Počítačové sítě se skládá z částí:
  • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Přenos dat, počítačové sítě a protokoly, Prostředí distribuovaných aplikací, Internetové aplikace, Kryptografie, Bezdrátové a mobilní sítě, Grafové algoritmy).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
  • Zpracování síťové komunikace v prostředí Apache Spark
  • Generování provozu IoT sítí a detekce bezpečnostních incidentů
  • Forenzní analýza těžebních serverů kryptoměn
  • Rozšíření pro webový prohlížeč zaměřené na ochranu soukromí
  • Automatická mitigace DDoS útoku

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32