Specializace
Strojové učení

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NMAL
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NMAL pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Strojové učení se skládá z částí:
  • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Soft Computing, Biologií inspirované počítání, Bayesovské modely pro strojové učení, Konvoluční neuronové sítě, Strojové učení a rozpoznávání, Lineární algebra).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
  • Strategie strojového učení v elektronickém obchodování na burze
  • Klasifikace emailové komunikace
  • Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí
  • Word2vec modely s přidanou kontextovou informací
  • Neuronové sítě a genetické algoritmy

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32