Specializace
Inteligentní zařízení

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NIDE
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NIDE pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
V rámci specializace Inteligentní zařízení se seznámíte s návrhem a tvorbou chytrých zařízení, která umějí získávat údaje ze svého okolí, zpracují je a řízeně do tohoto prostředí zasahují. Studijní náplní jsou základy fyziky, senzoriky, teorie řízení, bezpečnosti, komunikace a vdechnutí inteligence těmto hardwarovým jednotkám. Inteligentní zařízení jsou všude kolem nás - kdo je bude umět navrhovat a porozumí jim, ten nalezne zcela bez problému uplatnění nejen v menších firmách, které zabývají vývojem těchto technologií, ale taktéž v mezinárodních společnostech věhlasných jmen.
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Inteligentní zařízení se skládá z částí:
 • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení , Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Robotika, Senzory a měření, Bezpečná zařízení, Fyzikální optika, Soft Computing, Principy a návrh IoT systémů).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
 • Výstupní znalosti a dovednosti budou obsahovat teoretické základy senzoriky, programování chytrých zařízení, komunikace, bezpečnosti a zpracování dat, přičemž stěžejní části budou prakticky odzkoušeny v laboratorních podmínkách, tzn. povedou k praktickým zkušenostem.
 • Absolvent této specializace bude výborně připraven jak po stránce kvalifikační připravenosti, tak i profesní adaptibility v praxi, neboť bude znát teoreticky i prakticky veškeré kroky, které jsou nezbytné pro vývoj inteligentních zařízení. Toto předurčuje absolventy k bezproblémovému uplatnění na trhu práce.
 • Mezi instituce, které mají o tyto uchazeče zájem, patří jak menší firmy, tak i nadnárodní společnosti. Zájem o zkušené odborníky, právě v oblasti inteligentních zařízení je enormní a s přibývajícím rozšířením těchto chytrých technologií lze očekávat, že absolventi budou velmi žádanou komoditou na trhu práce.
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Určování letové výšky dronu pomocí různých senzorů
 • Detekce osob v místnosti pomocí laciných termokamer
 • Řízení polohovatelné platformy pro vystředění oka v obrazu
 • Zařízení pro monitorování kvality vzduchu
 • Inteligentní systém pro detekci nežádoucích plynů a kouře v interiéru
 • Inteligentní termokamera s detekci narušitele
 • Elektronická platforma systému pro snímání sítnice oka
 • Určení lokalizace dronu pomocí navigačních systémů
 • Inteligentní rozpoznání činnosti uživatele chytrého telefonu
 • Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob
 • Určení pozice v prostoru pomocí akcelerometrů
 • Rozšířená realita pro chytré telefony

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60