Specializace
Zpracování zvuku, řeči a přirozeného jazyka

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NSPE
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NSPE pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Zpracování zvuku, řeči a přirozeného jazyka se skládá z částí:
  • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Zpracování řeči, Zpracování přirozeného jazyka, Číslicové zpracování signálů, Konvoluční neuronové sítě, Strojové učení a rozpoznávání, Základy hudební akustiky, Lineární algebra).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
  • Mikrofonní pole pro rozpoznávání řečníka
  • Softwarový multiefekt pro postprodukci populární hudby
  • Určování typů entit na základě extrakce informací z Wikipedie
  • Shlukování slov podle významu
  • Adaptace rozpoznávače řeči na datech bez přepisu

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32