Specializace
Vývoj aplikací

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NADE
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NADE pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Vývoj aplikací se skládá z částí:
  • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Webové aplikace, User experience, Prostředí distribuovaných aplikací, Návrh vestavěných systémů, Tvorba aplikací pro mobilní zařízení, Analýza a návrh softwarových systémů).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
  • Modifikace instrukčního setu procesoru pro aplikaci hlubokých neuronových sítí
  • Vývoj aplikace pro zpracování big-data v oblasti OLTP
  • Realizace informačního systému pro zpracování ekonomické agendy
  • Aplikace prediktivní analýzy v informačním systému Průmyslu 4.0.
  • Mobilní rozhraní studentského portálu

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60