Specializace
Matematické metody

Studijní program: Informační technologie a umělá inteligence, magisterský, 2-letý
Zkratka:NMAT
Jazyk výuky: čeština
Forma studia: prezenční
Garant:Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2019/2020NMAT pro ak.r. 2019/20

Cíle studia:
Rozsah státních závěrečných zkoušek:
Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Matematické metody se skládá z částí:
 • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení , Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
 • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Statická analýza a verifikace, Složitost, Výstavba překladačů, Teorie her, Algebra, Grafové algoritmy).
Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.
Profil absolventa:
Obsah a rozsah odborné praxe:
Odborná praxe není studijním programem předepsána.
Příklad témat závěrečných prací:
 • Lidské rozhraní k automatovým knihovnám nástroje MONA
 • Výukový nástroj pro barvené Petriho sítě
 • Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů
 • Porovnávání jazyků a redukce automatů používaných při filtraci síťového provozu
 • Cestami řízené gramatiky
 • A Decision Procedure for the WSkS Logic
 • Statická analýza možných hodnot proměnných v programech v C
 • Předpověď nových chyb pomocí dolování dat v historii výsledků testů
 • Analýza práce s dynamickými datovými strukturami v C programech
 • Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60