Název:

Grafická uživatelská rozhraní v X Window

Zkratka:GUX
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GUX/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GUX/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600818
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Lampa Petr, Ing. (CVT)
Přednášející:Lampa Petr, Ing. (CVT)
Cvičící:Kašpárek Tomáš, Ing. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámení s tvorbou aplikací s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí Unix/X Window.
Anotace:
  Specifika návrhu aplikací s grafickým uživatelským rozhraním a základní pojmy. Architektura systému X Window, historie a současnost. Vstupní a výstupní grafické operace na úrovni X serveru. Rysy OOP v X Toolkitu/Gtk+, instance a třída grafických prvků, vlastnosti instance a třídy, vnitřní implementace. Vytváření grafických objektů uvnitř aplikace a vně, nastavování vlastností a konvertory hodnot. Zpracování událostí, překladová tabulka, akční tabulka. Základní bázové třídy X Toolkitu/Gtk+ a jejich význam. OSF/Motif, společné rysy, ovládání z klávesnice, složené řetězce a styly zobrazení řetězců. Jednoduché objekty, univerzální a specializované kontejnery. Tvorba menu a dialogů. Použití přímé manipulace, Drag&Drop.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Programování v jazyce C a prostředí Unixu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Programování aplikací v prostředí X Window, X Toolkit, OSF/Motif a Gtk+, základní metodologie návrhu uživatelského rozhraní.
Osnova přednášek:
 
 1. Třídy aplikací z hlediska interakce s uživatelem, specifika návrhu aplikací s grafickým uživatelským rozhraním.
 2. Architektura systému X Window, X protokol, vstupní a výstupní grafické operace.
 3. Programování na úrovni Xlib, příklad jednoduché aplikace, knihovny nástrojů X Toolkit, OSF/Motif, Gtk+ a Qt, příklad jednoduché aplikace.
 4. Rysy OOP v X Toolkitu/Gtk+, instance a třída grafických prvků, vlastnosti instance a třídy, vnitřní implementace.
 5. Vytváření grafických prvků, nastavování vlastností, konvertory hodnot.
 6. Základní bázové třídy X Toolkitu/Gtk+ a jejich význam.
 7. Zpracování událostí, překladová tabulka, akční tabulka.
 8. Zásady návrhu uživatelských rozhraní.
 9. OSF/Motif, společné vlastnosti, ovládání prvků, složené řetězce a styly zobrazení řetězců.
 10. Jednoduché objekty, jejich použítí.
 11. Univerzální a specializované kontejnery.
 12. Tvorba menu a dialogů.
 13. Použití přímé manipulace, Drag&Drop.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Konfigurace prostředí X Window, spouštění vzdálených aplikací, základní nástroje.
 2. Programátorské prostředí, příklad jednoduché aplikace, překlad, sestavení.
 3. Grafické operace, typy grafických kontextů, události, zpracování událostí.
 4. Vlastnosti aplikací X Toolkitu, metody nastavování vlastností, konfigurace aplikace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Jednoduchá aplikace na základě kostry a příkladů, společná zadání.
 2. Aplikace v prostředí X Toolkit/Motif nebo Gtk+, samostatné zadání.
Literatura referenční:
 
 • Hix, D., Hartson, H.R.: Developing User Interfaces: Ensuring Usability Through Product & Process, John Wiley & Sons, 1993, ISBN 0-471-57813-4
 • Scheifler, R.W., Gettys, J.: X Window System, The Complete Reference to Xlib, X Protocol, ICCCM, XLFD, Digital Press, 1990, ISBN 1-55558-050-5
 • Nye, A., O'Reilly, T.: X Toolkit Intrinsics Programming Manual, OSF/Motif Edition, O'Reilly & Associates, 1990, ISBN 0-937175-62-5
 • Heller, D.: Motif Programming Manual, O'Reilly & Associates, 1993, ISBN 1-56592-016-3
 • Sheets, J.R.: Writing GNOME Applications, Addison-Wesley, 2001, ISBN 0-201-65791-0
 • Dallheimer, M.K.: Programming with Qt, O'Reilly Verlag GmbH, 2001, ISBN 0-596-00064-2
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Projekty musí být odevzdány do zveřejněného data, pozdní odevzdání projektu je hodnoceno 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  V polovině semestru písemnou prací s hodnocením 20 bodů a odevzdáním 2 projektů. Půlsemestrální práce nemá opravný termín.
 

Vaše IPv4 adresa: 184.73.14.222