Název:

Prvky počítačů

Zkratka:IPR
Ak.rok:ukončen 2014/2015
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPR/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26131300
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55150300
Garant:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY)
Čekan Ondřej, Ing. (UPSY)
Hyrš Martin, Ing. (UPSY)
Linhart Miroslav, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Nečasová Gabriela, Ing. (UITS)
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Veigend Petr, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh nelineárních elektrických obvodů. Součástí předmětu jsou experimentální projekty ve specializované HW laboratoři.
Anotace:
  Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti. Simulační jazyk TKSL. Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení. Analýza RC, RL a RLC obvodů. Analýza nelineárních elektrických obvodů. Parametry a charakteristiky polovodičových prvků. Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů. Hradla TTL a CMOS. Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody. Převodníky úrovní, stabilizátory. Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody. Bezeztrátové a ztrátové vedení. Šíření vln na vedení, odrazy, přizpůsobené vedení.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost analýzy činnosti a návrhu nelineárních elektrických obvodů.
Osnova přednášek:
 
 • Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti.
 • Simulační jazyk TKSL.
 • Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení.
 • Analýza RC, RL a RLC obvodů.
 • Analýza nelineárních elektrických obvodů.
 • Parametry a charakteristiky polovodičových prvků.
 • Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů.
 • Hradla TTL a CMOS.
 • Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody.
 • Převodníky úrovní, stabilizátory.
 • Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody.
 • Bezeztrátové a ztrátové vedení.
 • Šíření vln na vedení, odrazy, přizpůsobené vedení.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Měřicí zesilovače
 • Logická sonda
 • Osciloskop
 • Měření impedancí
 • Měření na kombinačních obvodech
 • A-Č a Č-A převodník
 • Zobrazovací jednotky
Literatura referenční:
 
 • Přednášky v provedení PowerPoint
 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
Literatura studijní:
 
 • Maťátko, J.: Elektronika, IDEA SERVIS, Praha 1997
 • Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2000
 • Gescheidtová, E.: Základní metody měření v elektrotechnice. Brno, CERM 2000.
 • Láníček, R.: ELEKTRONIKA, obvody-součástky-děje, BEN - technická literatura, Praha 1998
 • Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice, BEN - technická literatura, Praha 1999
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 27 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  V průběhu semestru je bodově hodnoceno 6 laboratoří (každá za maximálně 5 bodů) a půlsemestrální zkouška (max. 15 bodů).
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100