Název:

Návrh číslicových systémů

Zkratka:INC
Ak.rok:2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3910003
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55250020
Garant:Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY)
Přednášející:Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY)
Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Diskrétní matematika (IDA), UMAT
Navazující:
Mikroprocesorové a vestavěné systémy (IMP), UPSY
Návrh počítačových systémů (INP), UPSY
Technika personálních počítačů (ITP), UPSY
Nahrazuje:
Logické systémy (LOS), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis kombinačních a sekvenčních logických sítí jakožto podstaty číslicových zařízení. Naučit se analyzovat a navrhovat kombinační logické sítě. Naučit se analyzovat a navrhovat sekvenční logické sítě. Naučit se navrhovat číslicové obvody sestavené z kombinačních a sekvenčních logických sítí.
Anotace:
  Binární čísla: poziční zápis čísel, převody mezi soustavami, reprezentace binárních čísel, binární aritmetické operace, kódy. Boolova algebra, reprezentace logických funkcí: algebraické formy, minimalizace logických výrazů, návrh kombinačních logických sítí. Analýza činnosti logických sítí: souběh a hazard. Vybrané logické bloky: sčítačka, odčítačka, multiplexor, demultiplexor, dekodér, kodér, komparátor, aritmetická a logická jednotka. Sekvenční logické obvody a sítě, klopné obvody. Stavové automaty a jejich reprezentace. Návrh synchronizovaných sekvenčních sítí: kódování stavů, optimalizace a implementace. Registr, čítač, posuvný registr, dělič impulsního kmitočtu. Návrh jednoduchého číslicového zařízení: návrhové systémy CAD, jazyky pro návrh, kroky návrhu. Cílové technologie: SSI, MSI, LSI. Programovatelné součástky: hradlová pole, PROM, PLA, PAL. Jednoduché asynchronní logické sítě: návrh, analýza činnosti, hazardy.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy a axiomy Boolovy algebry. Základní pojmy teorie grafů. Základy elektrotechniky a základní aktivní a pasivní elektronické součástky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Seznámit se ze základy praktického využití vybraných metod pro popis kombinačních a sekvenčních logických sítí jakožto podstaty číslicových zařízení. Seznámit se s analýzou a návrhem kombinačních logických sítí. Seznámit se s analýzou a návrhem sekvenčních logických sítí. Seznámit se s návrhem číslicových obvodů sestavených z kombinačních a sekvenčních logických sítí.
Osnova přednášek:
 
 • Binární čísla: poziční zápis čísel, převody mezi soustavami, reprezentace binárních čísel, binární aritmetické operace, kódy.
 • Boolova algebra, reprezentace logických funkcí, algebraické formy.
 • Minimalizace logických výrazů: Quinův-McCluskeyho algoritmus, Petrickova funkce pokrytí.
 • Minimalizace logických výrazů: Karnaghovy mapy. Kreslení logických a funkčních schémat.
 • Analýza činnosti logických sítí: souběh a hazard.
 • Vybrané logické bloky: sčítačka, odčítačka, multiplexor, demultiplexor, dekodér, kodér, komparátor, aritmetická a logická jednotka.
 • Sekvenční logické obvody a sítě, klopné obvody.
 • Stavové automaty a jejich reprezentace.
 • Návrh synchronizovaných sekvenčních sítí: kódování stavů, optimalizace a implementace. Registr, čítač, posuvný registr, dělič impulsního kmitočtu.
 • Návrh jednoduchého číslicového zařízení: návrhové systémy CAD, jazyky pro návrh, kroky návrhu.
 • Cílové technologie: SSI, MSI, LSI.
 • Programovatelné součástky: hradlová pole, PROM, PLA, PAL.
 • Jednoduché asynchronní logické sítě: návrh, analýza činnosti, hazardy.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Binární čísla: poziční zápis čísel, převody mezi soustavami, reprezentace binárních čísel, binární aritmetické operace, kódy.
 • Boolova algebra, reprezentace logických funkcí, analýza činnosti jednoduchých kontaktových sítí.
 • Formy algebraických výrazů. Minimalizace logických výrazů: Quinův-McCluskeyho algoritmus, Petrickova funkce pokrytí.
 • Minimalizace logických výrazů: Karnaghovy mapy. Kreslení logických a funkčních schémat.
 • Využití SSI i.o. pro implementace logických funkcí. Analýza činnosti logických sítí: souběh a hazard.
 • Vybrané logické bloky: sčítačky, odčítačka.
 • Stavové automaty a jejich reprezentace. Návrh synchronizovaných sekvenčních sítí.
 • Návrh logických sítí s i.o. technologií MSI a LSI. Programovatelné součástky: hradlová pole, PROM, PLA, PAL.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Seznámení se s CAD programovým systémem. Modelování vzorových příkladů zadaných učitelem.
 • Modelování samostatně navržených logických sítí.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Návrh kombinační logické sítě.
 • Návrh sekvenční logické sítě.
Literatura referenční:
 
 • Wakerly, J. F.: Digital design: Principles and Practices, 3rd ed., Prentice Hall, ISBN 0-13-089896-1, 2001
 • McCluskey, E.J.: LOGIC DESIGN PRICIPLES. Prentice-Hall, USA, ISBN 0-13-539768-5, 1986.
 • Cheung, J.Y., Bredeson, J.G.: MODERN DIGITAL SYSTEMS DESIGN. West Publishing Company, USA, ISBN 0-314-47828-0, 1990.
 • Bolton, M.: Digital Systems Design with Programmable Logic. Addison-Wesley Publishing Company, Cornwall, GB, ISBN 0-201-14545-6, 1990.
 • Katz, R.H.: Contemporary Logic Design. Addison-Wesley/Benjamin-Cummings Publishing CO, Redwood City, CA, USA, ISBN 0-8053-2703-7, 1993.
 • Sasao, T.: SWITCHING THEORY FOR LOGIC SYNTHESIS. Kluwer Academic Publishers, Boston, USA, ISBN 0-7923-8456-3, 1999.
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou domácí úkol/projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální zkouška: 25 bodů.
 • Projekt a jeho ověření v laboratoři: 20 bodů.
 • Závěrečná zkouška: 55 bodů.
  Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS je 50 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123