Název:

Fyzikální seminář

Zkratka:IFS
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. (UFYZ)
Cvičící:Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. (UFYZ)
Sadovský Petr, Ing. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav fyziky FEKT VUT
 
Cíle předmětu:
  Doplnění středoškolské látky z fyziky. Předmět je vhodný pro studenty, kteří přišli ze středních škol, kde se fyzika vyučovala v omezeném rozsahu, a nebo nebyla vyučována vůbec.
Anotace:
  Přehled látky z fyziky, která je obvyklá na středních školách gymnaziálního typu: Kinematika, dymanika, elektrické pole, elektrický proud, magnetické pole, mechanické kmity.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Středoškolská matematika.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Doplnění středoškolské látky.
Osnova numerických cvičení:
 Je proveden stručný výklad středoškolské fyziky a návazně jsou předvedeny a komentovány demonstrační příklady z položek
  1. kinematika,
  2. dymanika,
  3. elektrické pole,
  4. elektrický proud,
  5. magnetického pole,
  6. mechanické kmity.
Literatura referenční:
 Středoškolské učebnice fyziky.
Literatura studijní:
 Středoškolské učebnice fyziky.
Kontrolovaná výuka:
  Přítomnost na výuce.
Podmínky zápočtu:
  Přítomnost ve výuce.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239