Název:

Multimédia v počítačových sítích

Zkratka:IMU
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:04020400
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Cvičící:Kmeť Martin, Ing. (UIFS)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Signály a systémy (ISS), UPGM
Síťové aplikace a správa sítí (ISA), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.
Anotace:
  Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií pomocí SIP a H.323. Nástroje pro vytváření sítí VoIP. Bezpečnost VoIP. Multimédia a streaming. Protokoly SAP, SDP a RTSP. Streaming na FIT. Úvod do videokonferencí H.323. AV technika v počítačových sítích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast
 • Základní přehled služeb nad počítačovými sítě.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do VoIP. Základy konfigurace Cisco zařízení. Ústředna Cisco Call Manager Express (CME).
 2. Základy VoIP. Konfigurace VoIP pomocí CME.
 3. IP telefonie pomocí H.323. Konfigurace GNU Gatekeeper.
 4. IP telefonie pomocí SIP.
 5. Konfigurace SIP serveru Asterisk. Připojení do mobilních sítí.
 6. Sledování kvality hovorů. Bezpečnost VoIP.
 7. Multimédia, streaming.
 8. Signalizační protokoly SAP, SDP a RTSP.
 9. Přenos médií pomocí RTP a RTCP. Streaming na FIT.
 10. Úvod do videokonferencí.
 11. Videokonference pomocí H.323.
 12. AV technika v počítačové síti.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Základy konfigurace zařízení Cisco. Konfigurace ústředny Cisco CME.
 2. Analýza přenosů CME.
 3. H.323 a GnuGK.
 4. SIP a ústředna Asterisk.
 5. Pokročilé nastavení Asterisk.
 6. Propojení SIP a H.323 spolu s mobilní sítí a PSTN.
 7. Testování bezpečnosti VoIP sítí. Sledování kvality přenosů.
 8. Hardwarové enkodéry MPEG-2, SAP a SDP.
 9. IP videokamery, RTSP, RTP a RTCP.
 10. Streaming s využitím VLC.
 11. MS Expression Encoder. YouTube.
 12. Videokonference H.323.
 13. Videokonference H.323, SIP a Skype.
Literatura referenční:
 
 • Leif Madsen, Jim Van Meggelen, Russel Bryant: Asterisk. The Definitive Guide, O'Reilly, 2013.
 • Miroslav Vozňák: Voice over IP. VŠB-TU Ostrava, 2009.
 • Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
 • Lingfen Sun, Is-Haka Mkwawa, Emmanuel Jammeh, Emmanuel Ifeachor: Guide to Voice and Video over IP. For Fixed and Mobile Networks. Springer, 2013.
 • Vineet Kumar, Markku Korpi, Senthil Sengodan: IP Telephony with H.323. Architectures for Unified Networks and Integrated Services, John Wiley and Sons, 2001.
 • Colin Perkins: RTP. Audio and Video for the Internet, Pearson Education, 2003.
Kontrolovaná výuka:
  
 • aktivní účast na všech laboratorních cvičeních
Průběžná kontrola studia:
  
 • aktivní účast na laboratorních cvičeních
 • vypracování domácích úloh
 • test z oblasti videokonferencí
 • test z oblasti IP telefonie
Podmínky zápočtu:
  
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50
 

Vaše IPv4 adresa: 107.23.37.199