Název:

Síťové aplikace a správa sítí

Zkratka:ISA
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26010016
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:601501015
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Franková Barbora, Ing. (UIFS)
Holkovič Martin, Ing. (UIFS)
Hranický Radek, Ing. (UIFS)
Karpíšek Filip, Ing. (UIFS)
Kmeť Martin, Ing. (UIFS)
Marek Marcel, Ing. (UIFS)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Operační systémy (IOS), UITS
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je  praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s praktickým použití některých síťových služeb (DHCP, DNS, IP telefonie, monitorování sítí, apod.).
Anotace:
  Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti umí připojení počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Mají přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet, zabezpečit připojení počítač.
Osnova přednášek:
 
 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP - konkurentní server, neblokující schránky. Broadcast a multicast. Přístup k linkové vrstvě.
 3. Modelování a simulace síťového provozu. OMNeT++.
 4. Systém DNS. Vyhledávání informací o počítači - databáze DNS, Whois. Záznamy DNS. Zabezpečení DNS.
 5. Poštovní a adresářové služby, použití v praxi.
 6. Multimediální přenosy, videokonference. Protokoly RSTP, RTP, RCTP.
 7. Hlasové služby - VOIP, architektura, kódování. Signalizační protokol SIP.
 8. Sítě typu peer-to-peer (P2P), distribuce obsahu pomocí sítí CDN.
 9. Klasifikace paketů a filtrování, firewally.
 10. Zajištění kvality služeb - IntServ, DiffServ, RSVP.
 11. Prostředky pro správu sítí - ICMP, SNMP, Syslog. Kódování ASN.1.
 12. Sledování toku dat pomocí NetFlow.
 13. Propojování sítí ISP a jejich správa. Protokol BGP.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Konfigurace lokální sítě: adresace pomocí DHCP, překlad adres pomocí DNS.
 2. Modelování návrhu počítačové sítě v prostředí OMNeT++, simulace sítí.
 3. Monitorování a správa sítě.
 4. Základy IP telefonie.
 5. Nástroje pro tvorbu videokonference a streaming.
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (celkem 10 bodů), vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (15 bodů) a praktický test v laboratoři (15 bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formou ústní. Forma termínu bude upřesněna u konkrétního termínu.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast na laboratorních cvičeních (10 bodů), vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (15 bodů) a praktický test v laboratoři (15 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 20 bodů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60