Název:

Technika personálních počítačů

Zkratka:ITP
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITP/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2601600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60240160
Garant:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Dobai Roland, Ing., Ph.D. (UPSY)
Grochol David, Ing. (UPSY)
Šimek Václav, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Návrh počítačových systémů (INP), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s konstrukcí personálních počítačů, parametry, konstrukcí jednotlivých komponent a vývojovými trendy.
Anotace:
  Předmět bude studentům poskytovat informace o aktuálním stavu v technice personálních počítačů. Studenti budou seznámeni s principy konstrukce personálních počítačů, V/V sběrnic, základních principech konstrukce externích adaptérů a sběrnic pro komunikaci s periferními zařízeními.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí s principy konstrukce personálních počítačů a určitých typických periferních zařízení. V laboratorní výuce bude pozornost zaměřena především na principy řízení periferních zařízení
Osnova přednášek:
 
 • Vývoj typů personálních počítačů, parametry, pojmy.
 • Vývoj architektur mikroprocesorů Intel.
 • Uplatnění principů architektur CISC a RISC v mikroprocesorech fy Intel.
 • Organizace paměti, konstrukční prvky, technologie, adresace paměti, adresace V/V portů. Paměť CMOS.
 • Rychlá vyrovnávací paměť, organizace, realizace.
 • Koprocesory a jejich uplatnění v technice personálních počítačů.
 • Informace o aktuální sadě integrovaných obvodů.
 • Principy řízení periferních operací, PIO režimy, vstup s přerušením, přímý přístup do paměti.
 • Vývoj sběrnicových systémů personálních počítačů.
 • Rozhraní Centronics, struktura, komunikace.
 • Principy návrhu a konstrukce externích adaptérů.
 • Sběrnice pro řízení periferních zařízení.
 • Technické prostředky pro realizaci sítí.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Měření spotřeby PC.
 • Rozhraní VGA.
 • Komunikace s klávesnicí, řadič klávesnice.
 • Sběrnice PCI Express.
 • Sběrnice PCI.
 • Tvorba ovladačů do OS Windows a Linux.
 • Rozhraní USB.
 • Ovládání Č/A převodníku.
 • HDD, řadič a jeho struktura, registry, řízení periferních operací pomocí registrů, struktura pevného disku.
 • Využití služeb DOSu/BIOSu pro řízení periferních operací.
 • HDD, řadič a jeho struktura, registry, řízení periferních operací pomocí registrů.
 • Grafický adaptér, řadič a jeho struktura, registry, detailní řízení periferní operace.

 

 

 

Literatura referenční:
 
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 stran
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable Pentium Book, Addison-Wesley, 1995, USA, ISBN 0-201-87727-9, 496 stran
 • Scott Mueller: Upgrading and Repairing PCs, QUE, 2008, ISBN 0-7897-3697-7, 1556 stran
 • Carl Hamacher, Zvonko Vranesic, Safwat Zaky: Computer Organization, McGraw Hill, 2002, ISBN 0-07-232086-9, 805 stran
 • William Stallings: Computer Organization and architecture, designing for performance, Prentice Hall, 2006, ISBN 0-13-185644-8, 778 stran
Literatura studijní:
 
 • Texty přednášek v elektronické podobě.
Kontrolovaná výuka:
  Absolvování laboratorních cvičení, půlsemestrální písemná zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná práce.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77