Název:

Zpracování multimediálních signálů

Zkratka:IMSD
Ak.rok:ukončen 2015/2016 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Jan Jiří, prof. Ing., CSc. (UBMI)
Přednášející:Jan Jiří, prof. Ing., CSc. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získání základních znalostí o multimediálních signálech a datech, užívaných v medicíně, jejich vztahu ke vnímání, odpovídajících technických charakteristikách, způsobech zpracování, analýzy a přípravy pro archivaci nebo přenos datovou sítí.
Anotace:
  Základy akustického a vizuálního vnímání. Obrazová a akustická data, objektivní a subjektivní kvalita. Vlastnosti biomedicínských obrazových dat. Specielní metody zpracování multimediálních signálů: obrazových,a audio- a video dat a jejich zpracování, zejména zpracování, zvýrazňování a analýza obrazových dat. Metody a standardy bezeztrátové a ztrátové komprese obrazů, audiosignálů a videosekvencí.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost základů číslicového zpracování signálů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní znalosti o multimediálních signálech, zejména využívaných v medicíně, jejich vnímání, zpracování, analýze, přenosu a archivaci, v informačních systémech i ve vztahu k využití na Internetu
Osnova přednášek:
 
 1. Multimediální signály a data, definice a vlastnosti
 2. Teorie vícerozměrných signálů a systému - originální a frekvenční oblast
 3. Vícerozměrné unitární transformace a jejich vlastnosti
 4. Modely psychofyziologie zraku a sluchu
 5. Vlastnosti biomedicínských obrazových dat (Rentgen, ultrazvuk, CT, MRI, SPECT, PET)
 6. Zvýrazňování obrazu - transformace kontrastu a barev, geometrické transformace
 7. Zvýrazňování obrazu - ostření a redukce šumu. Principy restaurace obrazu
 8. Základy analýzy obrazu - segmentace, texturní analýza, analýza pohybu a časového vývoje
 9. Mono- a multimodální fúze 2D a 3D obrazových dat
 10. Specifika zpracování zvukových signálu
 11. Principy komprese multimediálních dat
 12. Komprese obrazových a video- dat, vlastnosti a parametry
 13. Komprese akustických dat, vlastnosti a parametry
Literatura studijní:
 
 • V.K. Madisetti, D.B. Williams: The Digital Signal Processing Handbook (chapts: Digital Audio Communications, Speech Processing, Image and Video Processing), CRC Press & IEEE Press, 1998
 • R.J. Schalkoff: Digital Image Processing and Computer Vision, J.Willey & Sons 1989
 • A.N. Netravalli, B.G. Haskell: Digital Pictures Representation, Compression and Standards. Plenum Press, 1995
 • S.J. Sangwine, R.E.N. Horne: The Colour Image Processing Handbook. Chapman & Hall, 1998
 • V. Bhaskaran, K.Konstantinides: Image and Video Compression Standards (2nd ed.), Kluwer Acad. Publishers, 1997
 • B. Furth, J. Greenberg, R. Westwater: Motion Estimation Algorithms for Video Compression. Kluwer Acad. Publishers, 1997
 • Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálu (druhé rozšířené vydání), VUTIUM Brno 2002
 • A.K. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice Hall 1989
 • M. Šonka, V. Hlaváč, R.D. Boyl: Image Processing, Analysis and Machine Vision, 2nd ed. PWS Boston 1998
 • A.C. Luther: Principles of Digital Audio and Video. Artech House Boston 1997
 • Levický, D.: Multimediálne telekomunikácie. Elfa Košice, 2002
 • Jan, J.: Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration. CRC Publ., 2005
Kontrolovaná výuka:
  Počítačové laboratoře.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast v laboratorní výuce a řešení zadaných úkolů v laboratorních cvičeních budou bodově hodnoceny.
Podmínky zápočtu:
  Vyhlašuje garant předmětu na začátku výuky.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57