Název:

Desktop systémy Microsoft Windows

Zkratka:IW1
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW1/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW1/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55252000
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Pluskal Jan, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Podnikové technologie Microsoft (IW4), UIFS
Programování v .NET a C# (IW5), UIFS
Serverové systémy Microsoft Windows (IW2), UIFS
Síťové technologie Microsoft Windows (IW3), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat podrobné znalosti o desktop systémech Microsoft Windows 7. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti technologií Windows i počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft Certified Professional (MCP) na desktop systémy.
Anotace:
  
 • Úvod do administrace Windows
 • úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
 • úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
 • Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
 • vzdálená správa a Remote Desktop,
 • Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
 • Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update
 • Ukázky skriptování administrativních úkolů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Uživatelské ovládání Microsoft Windows.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti desktop systémů Microsoft Windows.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.
Osnova přednášek:
 
 1. Instalace a upgrade, migrace uživatelských dat.
 2. Vytváření obrazů systému, správa virtuálních disků.
 3. Správa a nasazování obrazů systému.
 4. Nastavení sítě (protokoly IPv4 a IPv6, nástroje pro správu sítě, bezdrátové sítě).
 5. Windows Firewall, vzdálená správa a kompatibilita aplikací.
 6. Sdílení a zabezpečení zdrojů (sdílení souborů a tiskáren, soubory offline, NTFS oprávnění, EFS, BitLocker).
 7. Půlsemestrální test.
 8. Autentizace a autorizace, řízení uživatelských účtů (UAC), omezování aplikací.
 9. Správa zařízení, disků a napájení.
 10. Monitorování a výkon, WMI.
 11. Zálohování a obnova dat.
 12. BranchCache, DirectAccess a VPN spojení.
 13. Windows Update a Internet Explorer.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Instalace Windows 7, upgrade, migrace.
 2. Windows 7 deployment.
 3. Sítě, Windows Firewall, vzdálená správa.
 4. NTFS, EFS, Sdílení.
 5. UAC, Omezování aplikací, Správa disků.
 6. Monitorování a výkon, Zálohování a obnova.
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
 • McLean, I., Thomas, O.: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Configuring Microsoft Windows 7, Microsoft Press, 2009
 • Tulloch, M., Northrup, T., Honeycutt, J., Wilson, E., The Windows 7 Team at Microsoft: Windows 7 Resource Kit, Microsoft Press, 2009
 • Bott, E., Siechert, C., Stinson, C.: Mistrovství v Microsoft Windows 7, Computer Press, 2010
 • Russinovich, M. E., Solomon, D. A., Ionescu, A.: Windows Internals, Fifth Edition, Microsoft Press, 2010
 • Regan, P.: MCTS 70-680 Exam Cram: Microsoft Windows 7, Configuring, Que, 2011
 • Windows 7 Technical Library:http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd349342.aspx
Kontrolovaná výuka:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
Podmínky zápočtu:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná. Pro získání zápočtu je potřeba min. 20 bodů ze semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236