Název:

Podnikové technologie Microsoft

Zkratka:IW4
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW4/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW4/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000520
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Cvičící:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Desktop systémy Microsoft Windows (IW1), UIFS
Serverové systémy Microsoft Windows (IW2), UIFS
Síťové technologie Microsoft Windows (IW3), UIFS
Navazující:
Programování v .NET a C# (IW5), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové informační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších serverových systémech Microsoft.
Anotace:
  

SQL Server: správa, tvorba pokročilých T-SQL dotazů, práce s geografickými a hierarchickými daty, Business Inteligence.

Exchange Server: instalace, konfigurace, vztah s Active Directory a dalšími serverovými systémy, správa, zálohování, údržba, řešení problémů, clustering, load-balancing

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování kurzů IW1 and IW2.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  

Schopnost samostatně implementovat, spravovat, řešit problémy a plánovat nasazení podnikových technologií MS Exchange a MS SQL Server.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  

Obecné porozumění problematice databázových systémů, způsobů elektronické komunikace a řešení výkonnostních a síťových problémů.

Osnova seminářů:
 
  Literatura referenční:
   
  Literatura studijní:
   
  Kontrolovaná výuka:
    Veškeré formy výuky jsou nepovinné.
  Podmínky zápočtu:
    Veškeré formy výuky jsou nepovinné.
   

  Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57