Název:

Programování v .NET a C#

Zkratka:IW5
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW5/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW5/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Pluskal Jan, Ing. (UIFS)
Solár Peter, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.
Anotace:
  Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky. WPF: styly, zdroje, databinding. Přístup k vlastnostem operačního systému, Vlákna, Lokalizace a aplikační nastavení. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, Azure SQL, DataSet, DataReader. Entity framework, LINQ. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře. ASP .NET Aktivní obsah, XML. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services. Efektivní vývoj, Unit testing, Dokumentace, Clean code, SOLID, Interoperabilita, Async await, Parallel task library, TDD, UX
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost objektového programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do platformy .NET - práce s pamětí, CLR, typová bezpečnost, assembly
 2. Základy jazyka C# - syntaxe, primitivní datové typy, operátory, namespace
 3. OOP v C# - třída, dědičnost, interface, struktura, modifikátory přístupu, generika
 4. Pokročilé konstrukce v C# - delegáty, eventy, zachytávání výjimek, lambdy
 5. Base class library - IDisposable, kolekce, IO streamy
 6. LINQ - LINQ to Data, LINQ to XML, LINQ to SQL, LINQpad, Azure SQL
 7. Desktop GUI - WinForms, WPF, MVVM, UX design
 8. WEB - ASP.NET, MVC, ORM
 9. SOLID - principy, IoC kontejnery
 10. WCF a interoperabilita
 11. Paralelni a asynchronni programovani - Async await, PLINQ, Parallel task library
 12. Testovani v C# - MSTest, nUnit, TDD, UX
 13. Bude upřesněno v průběhu semestru
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Celkem 40 bodů ze 100
 1. Windows GUI aplikace
 2. ADO.NET GUI aplikační rozhraní
 3. ASP.NET aplikační rozhraní
 4. Remoting
Literatura referenční:
 
 1. Damien Watkins - Programming in the .NET Environment
 2. Knihovna MSDN http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library
Literatura studijní:
 
 • Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
 • Simon Robinson - C# Professional Programming
 • Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
 • Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery
Kontrolovaná výuka:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
Podmínky zápočtu:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32