Název:

Základy ekonomie

Zkratka:IZEK
Ak.rok:ukončen 2015/2016 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2613000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Kučerová Vladimíra, Ing., Ph.D. (UE)
Přednášející:Kučerová Vladimíra, Ing., Ph.D. (UE)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
 
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26